EU - e-commerce tematika

v Novinky

Co mohou změnit volby do Evropského parlamentu v e-commerce

Volby do Evropského parlamentu se budou v Česku konat 24. a 25. května. V době, kdy Brexit a růst „euroskepticismu“ jsou žhavými tématy.

Evropská e-commerce asociace Ecommerce Europe chce v této neklidné době nastolit rovnováhu a sjednotit digitální trh v rámci celé Evropy. Jak mluvčí asociace uvádí:

„Nyní více než kdy jindy rozhodnutí politických činitelů EU určí úspěch evropských internetových prodejců na celém světě.“

Díky potenciálnímu dopadu voleb vydala asociace dokument, kde prezentuje svá doporučení pro společné online podmínky v Evropě.

A proč je důležité sledovat vývoj e-commerce v rámci Evropy? Stále více e-shopů hledá příležitosti za hranicemi vlastního státu. V době, kdy je v České republice největší počet e-shopů na obyvatele v celé Evropě je to i logické vyústění hledat možnost jinde.

__________________________________________________

Manifest voleb EU pro elektronický obchod v Evropě nastiňuje 10 prioritních oblastí, na které by se průmysl rád zaměřil v příštím volebním období. Každý z 10 bodů je stručně rozpracován a dává politickým činitelům jasný signál o tom, co by mělo být učiněno na podporu a další rozvoj elektronického obchodu v Evropě.

Prostředí v e-commerce není zcela spravedlivé

Ecommerce asociace uvádí, že hlavní překážkou pro evropskou e-commerce je nerovnost podmínek.

„Je možná nekalá soutěž ze strany hráčů, kteří často sídlí mimo EU. Elektronický obchod však nekončí na hranici Evropské unie, ale jde o globální fenomén.“

A to je důvod, proč Ecommerce Europe zastává názor, že by Evropská unie měla vytvářet globální regulační podmínky pro elektronický obchod a zde jsou jejich doporučení.

1. Daně: najít globální řešení pro zdanění digitální ekonomie

„Daňový systém by měl zajistit rovnovážné podmínky pro všechny účastníky a najít cestu, která nediskriminuje a je neutrální.“ Vedoucí představitelé EU by proto neměli jednat o zavedení jednostranných řešení ani na úrovni EU ani na vnitrostátní úrovni.

2. Doručení: usnadnit transparentní a spravedlivý systém doručení zboží

„Současné toky zboží jsou špatně přizpůsobeny pro globální elektronický obchod. Poštovní kanál se stal zprostředkovatelem padělání, machinací s DPH a celních podvodů. Političtí činovníci by měli zavést povinnou sledovatelnost všech dodávek, což je předpokladem pro veškerý funkční jednotný digitální trh.“

3. Chránit spravedlivé obchodní online prostředí

„Trhy elektronického obchodu jsou bezpochyby motory evropského růstu. EU musí najít správnou rovnováhu mezi svými zájmy a zájmy internetových obchodníků. Zejména těch menších, které jsou na trzích ještě více závislé.“

4. Vytvořit jednoduchá pravidla a zlepšit proces vymáhání práva

„Současné předpisy jsou příliš komplikované na to, aby byly pochopitelné jak pro spotřebitele, tak pro podniky.“ Jednoduchá pravidla budou online obchodníci snadněji dodržovat.

5. Jednotná pravidla napříč obchodními kanály

„EU by měla vytvořit nařízení, která jsou neutrální z hlediska kanálu. Obchod by měl být schopen snadno nabídnout různé prodejní kombinace bez zbytečné legislativní zátěže pro obchodníky.“

6. Odpovídající záruky pro online nakupování

„Zákonodárci musí zajistit, aby byly zavedeny odpovídající záruky proti kybernetickým útokům, podvodům nebo nebezpečným produktům, aby byla zachována důvěra. Tedy sledovat vývoj podvodů v online platbách, ale nevyvíjet příliš mnoho byrokracie a neomezovat inovaci.“

7. Vybudovat inovativní mezinárodní platební styk

„Pro podporu mezinárodního obchodu je nezbytná spolupráce mezi platebními systémy členských států. Na trhu platebních systémů by měl existovat integrální přístup.“

8. Posílení inovací a zavádění nových technologií

„EU ve vývoji technologií jako AI a blockchain stále zaostává ve srovnání se svými konkurenty. Musí zvýšit finanční podporu společností, které tyto technologie rozvíjejí.“

9. Přidělit potřebné zdroje pro digitální vzdělávání

„Existuje naléhavá potřeba lidských zdrojů s digitálními dovednostmi. EU musí investovat do digitálních dovedností a podporovat digitální dovednosti od raného vzdělávání a přes programy celoživotního vzdělávání.“

10. Posílit internetovou konektivitu

„Některé oblasti Evropské unie jsou stále pozadu. Doručování zboží v těchto oblastech je náročné a nakupování a prodej online se ukázaly jako obtížné z důvodu špatného připojení k internetu. Evropa potřebuje vyčlenit značné prostředky na zlepšení dopravní infrastruktury a rychlého připojení k internetu.“

Proč volit v evropských volbých

Proč se zúčastnit voleb do Evropského parlamentu?

Stejně jako ve všech volbách i ve volbách do Evropského parlamentu jde o výběr naší budoucnosti. Ačkoliv je tento příspěvěk věnován tématice elektronického obchodu a dopadu na něj, voleb by se měl zúčastnit každý.

Váš hlas bude mít dopad na to, jak Evropský parlament bude rozhodovat ve věcech, které se týkají našeho každodenního života

Stejně jako ve všech volbách se i v evropských volbách jedná o výběr vaší budoucnosti. Evropský parlament činí velká rozhodnutí: jak rozvíjet ekonomiku, jak omezit spotřebu energie, jak zajistit, aby potraviny, které jíme, byly bezpečné. Když volíme, zvolíme si, kdo tato rozhodnutí učiní a co znamenají pro svět, ve kterém chceme žít.

Všude kolem nás vidíme, jak nezpochybnitelné „pravdy“ mohou proměnit rozmanitost v rozdělení. A jak křehká demokracie může být. Naše Unie je založena na společném respektování základních práv a demokratických zásad. Váš hlas je váš nárok na tato práva pro sebe a pro ostatní.


Jsme vývojářská firma se zaměřením na e-commerce. Máme vlastní platformu InspiShop, na které stavíme e-shopy na míru. V rámci platformy InspiShop se věnujeme i expanzi do zahraničí. Zároveň se zabýváme moderními platebními metodami a pomáháme podnikatelům optimalizovat poplatky. Mrkněte na naše reference, nebo si sjednejte konzultaci zdarma.

Napište komentář

Komentář